Jak můžete pomoci

Chcete-li podpořit naše aktivity, které pomáhají dobrým koncům, vyberte si jeden z těchto způsobů:

Darujme.cz

Veřejná sbírka pro Dobrovolnický program

1.listopadu 2015 jsme zahájili veřejnou sbírku na program „Dobrovolníci jako průvodci azylantů a cizinců trvale usazených v ČR“. Finanční prostředky získané sbírkou budou použity na pomůcky (knihy, učebnice, školící materiály), školení a další vzdělávání dobrovolníků, supervizní a organizační podporu dobrovolníků, potřeby pro tvůrčí aktivity v rámci klubu (výtvarné činnosti, společné vaření apod.), poštovné, jízdné, pronájem prostor na školení a skupinové aktivity dobrovolníků a cizinců. Přispět můžete libovolnou částkou na číslo účtu: 272038651/0300 nebo přímo do pokladničky na klubové akci. Děkujeme! Chcete-li využít jiné formy či zacílení Vaší podpory, jsme připraveni se o možnostech s Vámi pobavit i osobně.

Ozývejte se prosím řediteli: vladislav.gunter@cicpraha.org. Děkujeme.

Klub přátel CIC

Pokud se Vám líbí, co děláme a jak to děláme a chcete se dozvědět více, případně byste nás či nějakého konkrétního potřebného cizince rád/a podpořil/a ve snaze po integraci do naší společnosti, pak jste ideálním kandidátem na člena Klubu přátel CIC!

Chcete-li se dozvědět o podmínkách členství více, podívejte se zde, případně kontaktujte kolegu Valerije Senicheva, valery.senichev@cicpraha.org, tel. 222 360 594.