Ateliér talentů CIC

 

Mezi našimi klienty jsou cizinci, lidé s různými dovednostmi a talenty. Zatím se jim však nedařilo je v české společnosti využít odpovídajícím způsobem.

Cílem Ateliéru talentů je proto vytvořit prostor pro klienty a jejich dovednosti více rozvíjet, prezentovat a předávat dál české veřejnosti.
Příklady dovedností a talentů mohou být jak výtvarné umění/design, hudební nebo pohybové nadání, gastronomické dovednosti, znalost méně obvyklých jazyků a podobně.

Projekt Ateliér talentů právě těmto lidem otevírá nové možnosti k úspěšné seberealizaci s podporou místních expertů v konkrétních oborech (tzv. „koučů“) a to tímto způsobem:
• kouč posoudí profil, dosavadní praxi účastníka;
• navrhne možnosti dalšího rozvoje (kurzy, workshopy, prezentace, atp.);
• zapojí cizince do místních zájmových skupin a nastartuje jeho samostatnou tvůrčí dráhu.

 

ROK 2017


V roce 2017 do projektu Ateliér talentů bylo zapojeno 8 cizinců a s těmito výsledky:
• 3 workshopy arabské kuchyně za účasti více než 30 zájemců z řad veřejnosti pod vedením paní Hanaa z Iráku;
• umělecká výstava a vernisáž paní Wendy z Dominikánské republiky, která zde zároveň prodala většinu svých obrazů;
• kuchařskou show paní Wendy na Parukářce v rámci multikulturního festivalu;
• vystoupení hudebníka Khashe z Mongolska v pražském Rudolfínu aj.

 

ROK 2018


• V roce 2018 plánujeme zapojit 8 nových účastníků podle dobré praxe z předchozího roku.
• S prokazatelně úspěšnými cizinci chceme dále rozvíjet jejich aktivity a to směrem až k sociálnímu podniku CIC.
• Hledáme proto seriózní partnery, kteří nám pomůžou myšlenku Atelieru talentů podporovat a dále rozvíjet.

Kontaktní email Ateliéru talentů: atelier.talentu@cicpraha.org

Buďte součástí Ateliéru talentů i Vy!