O nás

Jsme Centrum pro integraci cizinců.

Jsme nevládní organizace, obecně prospěšná společnost nebo taky „ta neziskovka“.

Naše motto zní: „Pomáháme imigrantům stát se našimi spoluobčany“.

Naše mise stojí na základech idey občanské integrace – ne na bázi zdůrazňování a interpretace různých kulturních, etnických či náboženských rozdílů.

Zasazujeme se zejména o rovný a férový přístup k cizincům a nedělitelnost občanských práv, svobod a povinností obecně. Podporujeme samostatnost, zodpovědnost jednotlivců, ale i vzájemný respekt a spolupráci mezi Čechy a imigranty na osobní i komunitní úrovni.

Nejsme těmi, kdo iniciují či organizují imigraci, ale naopak těmi, kteří řeší výzvy, které s ní souvisejí:

Pomáháme tam, kde je to potřeba a tak, aby začleňování  cizinců/imigrantů do českého prostředí probíhalo co nejvíc hladce:

  • Cizincům poskytujeme sociální poradenství, aby znali svá práva a povinnosti, orientovali se v pravidlech české společnosti a následovali je;
  • pomáháme jim v postupném nabývání práv, nabývání jistoty plynoucí ze zvyšující se orientace v českém sociálním, ekonomickém a právním prostředí, a tím v získávání pocitu spoluzodpovědnosti za chod a fungování české společnosti a státu;
  • poskytujeme programy pracovního poradenství, které jim mají pomoci rozumět pravidlům českého trhu práce a nám využít jejich skutečný potenciál;
  • učíme je česky, učíme také české učitele a lektory, aby češtinu pro cizince uměli co nejlépe a efektivně učit.
  • Učitele, úředníky, ale i žáky, studenty a další zájemce učíme, jak se s cizinci (dětmi i dospělými) co nejlépe dorozumět i v době, kdy jejich znalost češtiny ještě není na dostatečné úrovni;
  • organizujeme dobrovolnické aktivity, které umožňují aktivní participaci českých občanů i samotných imigrantů na vzájemném poznávání, budování dobrých sousedských i přátelských vztahů, vazeb a vzájemné výpomoci – prospěšnosti
  • a děláme i mnoho dalšího, abychom společný prostor České republiky využívali co nejlépe, ku prospěchu všech jejích obyvatel, občanů i neobčanů, jako jedné občanské společnosti.

Naše poradenské a vzdělávací aktivity jsou otevřené klientům prakticky ze všech českých krajů a Vysočiny, aktivně působíme zejména v Praze, ve Středočeském kraji (pobočky Kolín, Mladá Boleslav, Kladno, Mělník, Kutná Hora) a v kraji Libereckém (pobočka Liberec).

Více a podrobněji se o nás můžete dozvědět na www.cicpraha.org.

Vedle stovek a tisíců příkladů úspěšné pomoci našim klientům či účastníků vzdělávacích aktivit (vzorek z nich nabízíme v oddíle Naše příběhy) jsme zaznamenali i pár dalších úspěchů.

 

Naše „vitrína pýchy“

Evropská jazyková cena LABEL 2009  – za Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince v ČR a vzdělávání lektorů pro jejich účely.

Cena Nadace ERSTE za přínos sociální integraci 2011

„Cizincům se netyká“ – 6. nejlepší reklama roku 2015

Dobrovolník roku 2011 – Alžběta Medková

Dobrovolník roku 2012 – Kristina Myrsiadi

Dobrovolník roku 2015 – Magdalena Volfová

Křesadlo 2012 – Kristina Myrsiadi

Ocenění za dobrovolnickou činnost – Kateřina Pollakova