O nás

O NÁS


 Centrum pro integraci cizinců (CIC) je obecně prospěšná společnost (založená roku 2003 jako občanské sdružení). Cílem CIC je pomoci imigrantům, kteří jsou ohrožení nepříznivou sociální situací, při integraci do společenského prostředí v ČR.

Zároveň se snaží ovlivňovat společenské a legislativní prostředí tak, aby více podporovalo společenskou participaci a integraci cizinců. Naší snahou je, aby se imigranti stali soběstačnými a rovnoprávnými členy společnosti, nikoliv její zátěží.

Činnosti CIC se soustřeďují do čtyř hlavních, vzájemně provázaných oblastí:

1. sociální služby (odborné sociální poradenství + program sociální rehabilitace),

2. vzdělávací programy (čeština pro cizince, vzdělávání pedagogů, další vzdělávání cizinců i českých občanů),

3. dobrovolnické programy (mentoring a otevřené kluby).

4. Rozvojové projekty (Ateliér talentů CIC, CLICK WITH SCHOOL  aj.),

Nedílnou součástí působení organizace je též práce s veřejností formou informačních a osvětových aktivit.

Více a podrobněji se o nás můžete dozvědět na www.cicpraha.org.