Naše informační a osvětové kampaně

ČEŠI A CIZINCI – MLUVÍME SPOLU

Právě probíhající kampaň, v jejímž rámci jsme vytvořili tyto webové stránky,

od října tohoto roku provedli sérii seminářů pro úředníky, učitele, policisty, kterých se dohromady zúčastnilo přes 200 osob (v Praze, ve Středočeském a Libereckém kraji)

a od 14. prosince bude šířen seriál Den hrůzy. Upoutávku můžete shlédnout zde.

A dál se nechte překvapit!

 

ČEŠI A CIZINCI – MLUVME SPOLU!

Kampaň upozorňuje na tři klasické komunikační situace či nešvary v komunikaci Čechů s cizinci:

  1. Časté tykání (a důsledky jaké to má pro komunikaci naopak cizinců s Čechy)
  2. Křičení v domnění, že to komunikaci usnadní (a návod, co naopak funguje lépe)
  3. Neakceptování komunikace v češtině a přechod (v tomto případě) do angličtiny (často bez ohledu na schopnost se v cizím jazyce skutečně lépe domluvit)

Kampaň vznikla v rámci projektu Společný kraj – s cizinci jako s našinci podpořeném Evropským fondem pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Vedle spotů byly doplněny a aktualizovány i šikovné publikace:

Jak a proč být průvodcem cizince – příručka (nejen) pro dobrovolníky (nabízí tipy a návody pro koncipování dobrovolnických programů a aktivit zaměřených na integraci cizinců a zapojení Čechů, ale i prosté seznámení s příležitostmi v této oblasti) a Příručka pro snadnější porozumění – my a cizinci (souvisí se spoty, ale toto téma hlouběji a názorněji rozpracovává – poskytuje tipy a návody, jak některé komunikační bariéry snáze a efektivně překlenout).

 

MÝTY O ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČR

Kampaň byla zaměřená na nejčastější nešvary a omyly v oblasti zaměstnávání v ČR – problémy, které se netýkají pouze cizinců ze třetích zemí, ale i občanů EU a v neposlední řadě i občanů ČR.

Proběhla v rámci projektu Zapoj se – programy pro zapojení migrantů a české majority, který podpořil Fond pro nestátní neziskové organizace (Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů)